Phiên bản dành cho di động
Cười mỗi ngày...
Sợ không tin

Có một lần, nhà tiên tri Ả Rập danh tiếng thuyết giáo trước quần chúng mộ đạo:

- Các con phải ca ngợi công đức vô biên của đấng tối cao Ala. Chỉ trong vòng sáu tháng, người đã sáng tạo ra trời và đất.

Một người mộ đạo xin được ý kiến:

- Thưa đức cha, chỉ trong vòng có sáu ngày thôi ạ!

- Ta cũng biết như thế, nhưng ta sợ nói đúng sự thật thì các con lại không tin!

Hiện có 74941 tác phẩm trong thư viện

Đăng nhập để tải về hoặc gởi tác phẩm vào thư viện

 

Mua bán
QuanCocOnline.com © 2015 |  contact@quancoconline.com