Phiên bản dành cho di động
Cười mỗi ngày...
Nắm Mũi Mới Sợ
ó thằng kia tính hay mê sắc, thấy gái muốn lắm, mà nhát không biết làm sao, mới tới hỏi người kia, thạo việc đời, từng trải cuộc chơi. Người ấy không biết dạy nó làm sao, vậy mới dặn nó tối có muốn đi rờ, thì kêu ảnh đi theo với, ở ngoài cho vững dạ, có điều gì thì kêu, không có làm sao...
Bữa ấy hai thầy trò dắt nhau đi. Thằng nọ chiu vào rờ con kia, lớ quớ sao nó chụp được đầu. Thằng ấy thất kinh la lên:
"Thầy ôi, nó nắm đầu tôi..."
Thầy ở ngoài nói rằng:
"Không có hề gì. Mà giữ lấy: nó nắm mũi kia mới sợ".
Con nọ nghe, buông đầu nắm mũi, nó mới giựt vuột khỏi chạy ra được. Hú vía.
Hiện có 74800 tác phẩm trong thư viện

Đăng nhập để tải về hoặc gởi tác phẩm vào thư viện

 

Mua bán
QuanCocOnline.com © 2014 |  contact@quancoconline.com