Phiên bản dành cho di động
Cười mỗi ngày...
Đâu Có Họp Là Ta Cứ Đi
a ông cán bộ gặp nhau tại cuộc họp của một công tỵ Tuy ba ông ở ba cơ quan khác nhau nhưng khá thân nhau, vì cuộc họp nào, ở đâu, ba ông đều có mặt. Một ông nói: - Có thơ châm biếm bọn ta đấy.
- Thơ thế nào?
Ông này đọc luôn "Sáng kính thưa, trưa kính gửi, hết họp kính mời". Ông khác bảo: - Câu ấy đâu đã hay. Tôi có câu này hay hơn, rồi ông đọc:
"Kính thưa, kính gửi, kính mời
Trong ba kính ấy ông xơi kính nào?
Kính thưa là kính tào lao
Kính gửi, kính mời, hai kính đều hay
Kính gửi là kính cầm tay
Kính mời là kính ông say bì bì".
Ông thứ ba vỗ đùi: Tuyệt, hay tuyệt. Chúng ta "đâu có họp là ta cứ đi"!
Hiện có 74677 tác phẩm trong thư viện

Đăng nhập để tải về hoặc gởi tác phẩm vào thư viện

 

Mua bán
QuanCocOnline.com © 2014 |  contact@quancoconline.com